ยูรอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ) คืออะไร?

ยูรอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ) เกิดจากการนำท่อไตมาเชื่อมต่อกับลำไส้เล็กแล้วนำมาสร้างเป็นรูเปิดเพื่อระบายปสสาวะะออกจากร่างกาย จะทำในกรณีที่ต้องผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกไปจากร่างกาย

หลังการผ่าตัดทันที ทวารเทียมจะบวมและมีขนาดใหญ่แต่ไม่มีความรู้สึกใดๆและไม่เจ็บ แล้วจะค่อยๆยุบบวมลง เมื่อครบ 6 - 8 สัปดาห์ ทวารเทียมก็จะมีขนาดคงที่

ทวารเทียมไม่มีเส้นประสาท จึงไม่มีความรู้สึกใดๆและไม่เจ็บ

ลักษณะภายนอกของทวารเทียมที่ปกติ คือ มีสีแดงและชุ่มชื้น คล้ายกับเยื่อบุข้างกระพุ้งแก้มในช่องปาก ทวารเทียมไม่มีเส้นประสาทจึงไม่มีความรู้สึกใดๆ แต่ถ้าสัมผัสอย่างรุนแรงก็อาจทำให้ทวารเทียมเกิดบาดแผลขึ้นได้ ควรสัมผัสทวารเทียมเทียมอย่างเบามือ โดยเฉพาะเวลาทำความสะอาด ในกรณีที่เกิดเลือดออกรอบนอกของทวารเทียม แนะนำให้ใช้ผ้าสะอาดกดลงเบาๆ ไม่นานเลือดจะหยุดไปเอง

ทวารเทียมมีขนาดและรูปร่างและได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสุขภาพของแต่ละบุคคล เช่น บางคนอาจมีทวารเทียมค่อนข้างสั้น ในขณะที่บางคนอาจมีทวารเทียมยาว บางคนมีทวารเทียมทรงกลม แต่บางคนมีทวารเทียมทรงรี

หากระบบปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะของคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดสร้างยูรอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ อาจเรียกว่า ileal conduit หรือ a Bricker bladder ก็ได้)

ยูรอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ) จะต้องผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะทิ้งไป แล้วนำท่อไตทั้งสองด้านมาต่อเข้ากับลำไส้เล็กเพื่อระบายปัสสาวะออกจากร่างกาย

ยูรอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ) ไม่มีกล้ามเนื้อหรือลิ้นกั้นเพื่อควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องใช้ถุงรองรับปัสสาวะติดกับหน้าท้องไว้ตลอดเวลา

การผ่าตัดยูรอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ) ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ คุณอาจรู้สึกเพลียและต้องใช้เวลาพักฟื้นสักระยะหนึ่ง ในช่วงพักฟื้น แพทย์อาจให้ยาเพื่อช่วยลดความรู้สึกเจ็บหรือระบมหลังการผ่าตัด

ถุงรองรับปัสสาวะจะมีปลายเป็นก๊อกที่ทำมาจากซิลิโคนเพื่อช่วยในการเทปัสสาวะและความสบายในการสวมใส่

ถุงรองรับปัสสาวะมีหลกหลายรูปแบบ พยาบาลด้านการดูแลทวารเทียมจะเป็นผู้ประเมินว่าถุงชนิดใดที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงเป็นผู้สอนวิธีใช้งานอุปกรณ์ชนิดนั้นให้กับคุณ

คุณอาจต่อถุงเก็บปัสสาวะขนาดใหญ่ (night drainage bag) ในตอนกลางคืน เพื่อที่จะได้นอนหลับได้ยาวโดยไม่ต้องลุกขึ้นมาเทปัสสาวะออกจากถุง

ถุงเก็บปัสสาวะ มี 2 ระบบ คือ:

  • ระบบถุงชิ้นเดียว

    ถุงกับแป้นอยู่ติดกันโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถแกะออกจากกันได้

  • ระบบถุงสองชิ้น

    ถุงกับแป้นแยกจากกันได้อย่างอิสระ คุณสามารถเปลี่ยนถุงเก็บปัสสาวะได้ทุกวัน โดยไม่ต้องแกะแป้นออกจากผิวหนัง

หลังการผ่าตัดสร้างทวารเทียม

ข้อควรทราบสำหรับระยะหลังการผ่าตัด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวางแผนปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสมกับการขับถ่ายทางทวารเทียม

ลงทะเบียนสมัครโครงการ โคโลพลาสต์® แคร์

โคโลพลาสต์® แคร์สร้างความแตกต่างได้อย่างไร

  • ให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้
  • ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดูแลทวารเทียมที่คุณได้เรียนรู้มาจากพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
  • ให้คำแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
  • ให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีทวารเทียม อาจทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป     

โทรปรึกษาเราได้ที่ +090-596-2888 

เราทีมมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์