โคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้ใหญ่) คืออะไร?

โคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้ใหญ่) เกิดจากการใช้ลำไส้ใหญ่บางส่วนมาสร้างเป็นรูเปิดเพื่อระบายอุจจาระออกจากร่างกาย โดยปกติจะอยู่ที่ด้ายซ้ายของสะดือ อุจจาระที่ขับถ่ายออกมามักจะมีลักษณะเป็นก้อน

หลังการผ่าตัดทันที ทวารเทียมจะบวมและมีขนาดใหญ่แต่ไม่มีความรู้สึกใดๆและไม่เจ็บ แล้วจะค่อยๆยุบบวมลง เมื่อครบ 6 - 8 สัปดาห์ ทวารเทียมก็จะมีขนาดคงที่

ทวารเทียมไม่มีเส้นประสาท จึงไม่มีความรู้สึกใดๆและไม่เจ็บ

ลักษณะภายนอกของทวารเทียมที่ปกติ คือ มีสีแดงและชุ่มชื้น คล้ายกับเยื่อบุข้างกระพุ้งแก้มในช่องปาก ทวารเทียมไม่มีเส้นประสาทจึงไม่มีความรู้สึกใดๆ แต่ถ้ากระแทกหรือกดแรงๆก็จะทำให้ทวารเทียมเกิดบาดแผลขึ้นได้ ดังนั้นจะต้องสัมผัสทวารเทียมเทียมอย่างเบามือ โดยเฉพาะเวลาทำความสะอาด ถ้าหากมีเลือดซึมรอบนอกของทวารเทียม แนะนำให้ใช้ผ้าสะอาดกดลงไปเบาๆ ไม่นานเลือดก็มักจะหยุดไปได้เอง.

ทวารเทียมมีขนาดและรูปร่างและได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละบุคคล เช่น บางคนอาจมีทวารเทียมค่อนข้างสั้น ในขณะที่บางคนอาจมีทวารเทียมยาว บางคนมีทวารเทียมทรงกลม แต่บางคนมีทวารเทียมทรงรี

โคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้ใหญ่) เกิดจากการใช้ลำไส้ใหญ่บางส่วนมาสร้างเป็นรูเปิดเพื่อระบายอุจจาระออกจากร่างกาย

โดยปกติจะอยู่ที่ด้ายซ้ายของสะดือ อุจจาระที่ขับถ่ายออกมามักจะมีลักษณะเป็นก้อน คุณจะต้องติดถุงรองรับอุจจาระไว้ที่หน้าท้องตลอดเวลาเพราะทวารเทียมไม่สามารถกลั้นได้จึงอาจมีสิ่งขับถ่ายออกมาจากทวารเทียมได้ทุกเมื่อ

การผ่าตัดทำโคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้ใหญ่) มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ทวารเทียมแบบยกลำไส้ฝั่งต้นมาเปิด (End colostomy) และทวารเทียมแบบเป็นห่วงวง (Loop colostomy)

โคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้ใหญ่) ทวารเทียมแบบยกลำไส้ฝั่งต้นมาเปิด (End colostomy)

คือการยกลำไส้ส่วนต้นขึ้นมาเพียงฝั่งเดียวเพื่อสร้างรูเปิดที่ผิวหนังหน้าท้อง ส่วนลำไส้ส่วนหูรูดหรือทวารหนักจะทำการเย็บปิดไป ทวารเทียมแบบยกลำไส้ฝั่งต้นมาเปิด เป็นได้ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสุขภาพของแต่ละบุคคล ศัลยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักการรักษาโรคและแจ้งรายละเอียดให้ผู้ป่วยทราบ เพื่อตัดสินใจเรื่องการรักษาร่วมกับผู้ป่วยก่อนทำการผ่าตัด

ทวารเทียมแบบเป็นห่วงวง (Loop colostomy)

คือ การนำลำไส้บางส่วนมาสร้างเป็นรูเปิดที่ที่ผิวหนังหน้าท้อง ตัดเปิดด้านบนลำไส้ให้เป็นท่อ แล้วเย็บเปิดแบ่งออกเป็นสองท่อ ท่อฝั่งต้นเป็นช่องทางออกของอุจจาระ ท่อฝั่งปลายเป็นช่องทางออกของสิ่งคัดหลั่งลำไส้

โคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบลำไส้ใหญ่) นิยมใช้ถุงรองรับอุจจาระแบบปลายปิด

เนื่องจากอุจจาระจากลำไส้ใหญ่จะมีลักษณะเป็นก้อนหรือค่อนข้างแข็ง การใช้ถุงปลายปิดนั้นสะดวกต่อการทิ้งอุจจาระ แต่ถ้าหากอุจจาระของคุณมีลักษณะค่อนข้างเหลว การใช้ถุงปลายเปิดก็จะเทอุจจาระออกจากถุงได้ง่าย ทั้งนี้พยาบาลด้านการดูแลทวารเทียมจะเป็นผู้ประเมินว่าอุปกรณ์ใดที่เหมาะสม ประเมินว่าคุณสามารถเปลี่ยนจากการใช้ถุงใสไปเป็นการใช้ถุงทึบได้เมื่อใด รวมถึงเป็นผู้สอนวิธีใช้งานอุปกรณ์ชนิดนั้นให้กับคุณ

ถุงเก็บอุจจาระ มี 2 ระบบ คือ:

  • ระบบถุงชิ้นเดียว

    ถุงกับแป้นอยู่ติดเป็นชุดเดียวกันโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถแกะออกจากกันได้ การเปลี่ยนอุปกรณ์จะต้องเปลี่ยนทั้งชุด

  • ระบบถุงสองชิ้น

    ถุงกับแป้นแยกจากกันได้อย่างอิสระ คุณสามารถเปลี่ยนถุงเก็บอุจจาระได้ทุกวัน โดยไม่ต้องแกะแป้นออกจากผิวหนัง

หลังการผ่าตัดสร้างทวารเทียม

ข้อควรทราบสำหรับระยะหลังการผ่าตัด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวางแผนปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสมกับการขับถ่ายทางทวารเทียม

ลงทะเบียนสมัครโครงการ โคโลพลาสต์® แคร์

โคโลพลาสต์® แคร์สร้างความแตกต่างได้อย่างไร

  • ให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้
  • ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดูแลทวารเทียมที่คุณได้เรียนรู้มาจากพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
  • ให้คำแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
  • ให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีทวารเทียม อาจทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป     

โทรปรึกษาเราได้ที่ +090-596-2888 

เราทีมมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์