ลงทะเบียนสมัครโครงการ โคโลพลาสต์® แคร์

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสมัครโครงการ โคโลพลาสต์® แคร์ หลังจากที่คุณลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อคุณโดยเร็ว

อ่านความยินยอม

ในฐานะผู้รับผิดชอบควบคุมข้อมูล Coloplast A/S (สำนักงานหลักตั้งอยู่ที่ โฮลเทดัม 1 ฮุมเลเบค ประเทศเดนมาร์ก และสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศ ชั้น 37 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500 (“โคโลพลาสต์”) ขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้และในการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับโปรแกรม แคร์ ในภายหลัง (รวมทั้งการประชุมแบบต่อหน้าและผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น WhatsApp Line และ Facebook) (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จะได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้อยู่ โคโลพลาสต์ จะดำเนินการเฉพาะข้อมูลของผู้มีทวารเทียมที่ให้ไว้เพื่อให้บริการโปรแกรม แคร์ (ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สำหรับทวารเทียม การช่วยเหลือ ทำงโทรศัพท์ ฯลฯ) ส่งตัวอย่างเอกสารรและข้อเสนอทางการตลาด และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ โคโลพลาสต์ และ หลักกฎหมายในเรื่องความยินยอมนี้ปรากฎตามมาตรา 9(2)(เอ) ของข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป ("GDPR") และ มาตรา 6 และ 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 โคโลพลาสต์ จะดำเนินการเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญและ บุคคลอื่นในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโปรแกรม แคร์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร หลักกฎหมาย ในเรื่องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ โคโลพลาสต์ ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรแกรม แคร์ และในการรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามมาตรา 6(2)(เอฟ) ของ GDPR

เจ้าหน้าที่ของ โคโลพลาสต์ จะดำเนินการข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุเท่านั้น ในบางกรณี โคโลพลาสต์ จะใช้ระบบปฏิบัติการของบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าวจะบอกกล่าวเป็นนัยถึงการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์ที่ระบุและกับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติตามคำสั่งของ โคโลพลาสต์ เท่านั้น ข้อมูลอาจถูกรวบรวมและดำเนินการผ่านเครือข่ายของ โคโลพลาสต์ ซึ่งอาจส่งผลถึงการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ในกรณีดังกล่าวบุคคลที่สามจะให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อสัญญามาตรฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่นำมาใช้โดยสหภาพยุโรปหรือกลไกการรับรองที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ โคโลพลาสต์ (รายละเอียดปรากฏด้านล่าง)

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่คุณสมัครเข้าร่วมโปรแกรม แคร์ คุณจะถูกขอให้ต่ออายุสมาชิกของโปรแกรม แคร์ ของคุณภายในระยะเวลาห้าปี ข้อมูลจะถูกลบเมื่อคุณยกเลิกหรือปฏิเสธที่จะต่ออายุสมาชิกของโปรแกรม แคร์ หรือหากคุณ เพิกถอนความยินยอมของคุณหรือขอให้ลบข้อมูลของคุณ (ซึ่งจะถือเป็นการยกเลิกการสมัครของโปรแกรม แคร์)

คุณสามารถติดต่อ privacyrequests@coloplast.com ได้ทุกเวลาเพื่อขอ: (1) การเข้าถึงข้อมูลของคุณ (2) การแก้ไขหรือการลบข้อมูลของคุณ (3) ข้อจำกัดในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ (4) เพื่อรับข้อมูลของคุณที่นำไปใช้ได้(การโอนย้ายข้อมูล) หรือ (5) เพื่อเพิกถอนความยินยอมของคุณ การใช้สิทธิข้างต้นจะไม่ส่งผลเสียใดๆ ในส่วนของคุณ หากคุณต้องการเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ โคโลพลาสต์ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดไปที่ www.coloplast.com/global/privacy-notice.

โคโลพลาสต์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่ โคโลพลาสต์ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dataprotectionoffice@coloplast.com หรือส่งจดหมายมาที่ โคโลพลาสต์ ถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่ โคโลพลาสต์ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลก็จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา หากคุณไม่พึงพอใจกับวิธีที่ โคโลพลาสต์ ปฏิบัติต่อคำร้องเรียนที่ได้รับ คุณมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในประเทศเดนมาร์กหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเดนมาร์ก (www.datatilsynet.dk). ในประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (https://www.mdes.go.th/mission/82)

สำหรับข้อสงสัยหรือคำถามอื่นๆ (เช่น เกี่ยวกับโปรแกรม แคร์) คุณสามารถติดต่อ โคโลพลาสต์ ได้ทางอีเมล mycoloplastcare@coloplast.com